Alla dagar (12:00-22:00)

0790-12 00  05

GRATIS FRAKT
På alla order

 Vår Integritet och policy

Kundernas integritet är viktigt för oss när det gäller vår verksamhet och för att kunna behålla kunderna i framtiden…
Det är därför extra viktigt att våra kunder känner sig extra trygga när det gäller deras personuppgifter när dom handlar genom oss.

Vi förvarar därför kundens uppgifter säkert och tryggt och på ett ansvarsfullt sätt.
Så vi har en mycket hård policy såväl på hantering av uppgifterna och säkerhetsmässigt.

Vi lämnar aldrig ut uppgifter eller säljer till tredje part.
Här under informerar vi om hur vi hanterar personuppgifter, och vilka personuppgifter som det rör sig om.
Likaså vem som har tillgång till dom och hur vi sköter detta i vår verksamhet på bästa möjliga och säkraste viset.

 

Behandling av personuppgifter!

Era personuppgifter, kontaktuppgifter och betalningsinformation som vi har erhållit av er i samband med internetköp. Eller hur ni använder vår internetsida eller historik, er geografiska position eller vilken enhet ni använder. Vi ger aldrig ut denna information eller säljer till tredje part.

Era personuppgifter behandlas av oss i samband med att du uppger dom för oss vid köp, eller vid kontakt med oss.
Informationen som vi får i samband med cockies, och vid köp, ifall ni använder våra tjänster eller kontaktar vår kundservice kan ni vara säkra på att vi aldrig ger till tredje part eller säljer vidare under några som helst omständigheter. Så vi har en mycket hög informationssäkerhet.

Vad används personuppgifterna till?

 Numera så är det endast tillåtet att behandla och spara personuppgifterna om det finns en rättslig grund för detta.
Allt enligt dataskyddsförordningen GDPR som det handlar om här.
Så behandlingen av uppgifterna måste vara nödvändiga på grund av köp och förfrågningar till verksamheten som denna internetsite är till för, och o enighet med samtycke av kunderna när det gäller personuppgifterna.

Era personuppgifter används bland annat när ni genomför köp när ni beställer varor genom oss.
Vi måste kunna identifiera vem ni är som köper varor genom oss, och dels så måste vi kunna leverera rätt varor till rätt kund. Detsamma gäller angående betalningen till oss från er.
Personuppgifterna handlar också om att underlätta köp och leverans och även att vi skall kunna behandla eventuella reklamationer och returer från er som kund.

Även när det gäller personuppgifter så behövs dom också för att vi skall kunna godkänna köpen som görs via oss.
Om vi inte erhåller dom så går det inte heller att ingå ett avtal med oss när det gäller köp från våran sida.

Ang vår informationssäkerhet när det gäller personuppgifter så ser vi till att säkerheten som vi håller i vår verksamhet är säker så att alla uppgifter hålls skyddade.
Vi har extra säkerhetsansvariga som söker brister i vårt system ifall något behöver åtgärdas.
Detsamma gäller att vi scannar efter möjliga bedrägerier, försök och påverkningar av hackning, virus attacker eller försök till spridning av skadlig kod.
Det är extra bra för er som kund och det ligger i både ert och vårt egna intresse att allt i vår verksamhet är så skyddat som möjligt.
Vi får automatiskt larm ifall någon försöker påverka våra system, och hemsidan är helt låst för obehöriga.

Hur länge personuppgifterna sparas?

Personuppgifterna sparar vi så länge som vi anser att det behövs.
Oftast så handlar det ang om tiden som ditt köp hålls på och även ifall någon annan part i samarbete med oss skulle ha skyldigheter och rättigheter mot någon tredje part.
Detta är reglerat genom lagstadgade skäl. I vanliga fall så sparas alla uppgifter som längst i ett år, men det kan variera och vara både kortare och längre.
Detta gäller bla på grund av kontraktsmässiga skäl och bla när det gäller krav när det påverkar bokföring och liknande krav.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

 Dina personuppgifter är säkert skyddade hos oss, och personuppgifterna hanteras säkert.
Något som gör att vi blir tvungna att lämna ut personuppgifter till myndigheter tex är ifall myndigheterna efterfrågar dina personuppgifter enligt lag. Om det inte har gjorts så kommer absolut inga uppgifter att lämnas ut till andra parter.

Andra företag kan låta er lämna samtycke genom konstiga avtal som kan vara obegripliga, för att kunna delge era personuppgifter till andra och även sälja till andra aktörer, företag och organisationer.
Vi har dock inga som helst liknande med konstiga avtal och dolda godkännande.
Så era uppgifter är  verkligen extra säkra hos oss.

Hur skyddas personuppgifterna?

Era personuppgifter skyddar vi genom att ha en informationssäkerhet och IT-säkerhet som är hög för vår verksamhet.
Vi vill absolut inte att kundernas personuppgifter läcker ut så vi kommer alltid att hålla er personinformation och personuppgifter skyddade.

Vår säkerhetsavdelning gör regelbundet säkerhetskontroller av alla våra IT-tjänster för att kontrollera att det är svåråtkomliga för obehöriga parter och för att vi vill försäkra oss gentemot er att uppgifterna är starkt skyddade.

När det gäller att upptäcka, förhindra intrång och liknande i vårt system så arbetar vi alltid med att förebygga detta så att inte obehöriga kommer åt våra databaser.
Personuppgifterna ser vi alltid till att dom hanteras enligt vår säkerhetspolicy och dom riktlinjerna som finns angående detta.

Mina rättigheter!

Vi lämnar gärna ut ett registerutdrag till våra kunder som önskar ta del av uppgifterna som vi har på er.
Kontakta oss ifall ni önskar få ett sådant utdrag ur vårt register. Så kontakta oss och tala om vilken information ni önskar ta del av.  Det kan dock ta upp till en månad innan ni får tillgång till uppgifterna.

Eftersom vi har ansvar att de uppgifterna som vi innehar av er är korrekta så kan ni som kund alltid komplettera era uppgifter och redigera dom som vi har ifall ni vet att dom inte stämmer.
Så det är  alltid viktigt att vi har giltiga uppgifter om er.
Och vid avsaknad av uppgifter så kan ni alltid komplettera i efterhand om det är något som ni vet har ändrats eller behöver tilläggas.
Eftersom dina uppgifter endast behöver lagras så länge dom de behövs användas till något så kan ni även be om att få dom raderade när dessa inte behövs längre.

Du kan även ta tillbaks ifall du har samtyckt ang din sparade information. Så finns det inte någon laglig skyldighet för oss att samla och spara på dina uppgifter eller att du inte motsätter dig så kan vi fortsätta att handha uppgifterna.
Det kan även vara så att du kan ha invändningar när det gäller hur vi behandlar era uppgifter speciellt om dom används av intresseskäl.

Skäl till invändning!

I så fall så måste ni uppge vilken typ av användning som ni har invändningar mot.
ifall vi då tycker att intresseavvägningen som vi har gjort väger tyngre så har vi rätt att fortsätta med att handha era uppgifter. Men ifall vi anser att era skäl till invändning överväger tyngre så kommer vi att besluta och ta bort era uppgifter i detta speciellt fall.

Men det fungerar även med att begära en begränsning av uppgifterna tillfälligt om man önskar.
För ifall vi har ogiltiga eller felaktiga personuppgifter så kan detta tillämpas.
Men även ifall det skulle vara så att vi saknar en rättslig grund med att behandla era uppgifter och även ifall ni har invändningar för att uppgifterna används i ett speciellt fall.

När det gäller cockies så använder vi oss av det på vår hemsida.
Det är för att ni som kund skall få en så bra upplevelse som möjligt när ni använder våra tjänster.
Cockies gör så att det sparas en textfil på datorns som ni söker oss på.

Dom är både tillfälliga men det finns även permanenta cockies.
Dom som är permanenta sparas på er dator, och dom tillfälliga finns bara medan ni är inne på vår hemsida och trycker på våra länkar och använder våra tjänster.
Så att när ni inte längre är inne på vår hemsida så försvinner dom tillfälliga cockiesarna.